Как использовать единый реестр судебных решений

Самое важнее по теме: "Как использовать единый реестр судебных решений" с комментариями специалиста. На странице собрана и агрегирована информация по теме и предоставлена в удобном виде. В случае возникновения каких-либо вопросов задавайте их нашему дежурному специалисту.

Пошук в Єдиному державному реєстрі судових рішень

У верхній частині форми пошуку знаходиться блок «Пошук за контекстом», призначений для швидкого пошуку документа за фрагментом з тексту судового рішення.

Нижче розміщено блок для пошуку за іншими параметрами документа: судової установи та судді, судової справи та судового рішення. Користувач може проводити пошук по одному або декількох параметрах.

Для більш коректного виконання пошуку реалізовано використання стоп-слів. Використання стоп-слів передбачає відкидання при пошуку слів, що часто зустрічаються у тексті та не несуть корисного змістового навантаження. Список стоп-слів, які використовуються при пошуку надано наприкінці сторінки.

Пошук на сайті за контекстом

Пошук документів за контекстом виконується у блоці «Пошук за контекстом».

Для пошуку документа за ключовими словами судового рішення (контекстом) необхідно ввести фрагмент тексту у рядок пошуку та натиснути кнопку «Пошук».

Текст, введений у пошуковий рядок, має містити не менше двох символів

У пошуковий рядок можна вводити як слово, так і фразу.

Необхідно враховувати, що при виконанні пошуку вибиратимуться документи, які містять шукані слова у всіх формах.

Приклад: при пошуку за запитом судовий будуть знайдені документи, які містять слова судова, судові, судове і т. і., при пошуку за запитом ухвала суду, будуть знайдені документи, які містять словосполучення ухвалений судом, ухвала судова, ухвала судів тощо.

Використання спеціальних знаків при пошуку

На сайті можна виконувати пошук за текстом із використанням спеціальних знаків.

Неможливо використовувати спеціальні знаки ? та/або * для заміни першого символу у слові.

Подвійні лапки («»)

Подвійні лапки («») визначають порядок та форму слів у пошуковому запиті.

Приклад: при пошуку документа, в якому використовується фраза судове рішення ухвалено, необхідно шукану фразу взяти у лапки.

Знак питання (?)

Знак питання (?) замінює у слові будь-який одиночний символ.

Приклад: при пошуку судової справи, для якої невідомий повний номер, можна ввести у поле запиту справи № 11?9.

[1]

Зірочка (*)

Зірочка (*) замінює у слові будь-який символ або декілька символів.

Неможливо виконати пошук з використанням спеціального знаку зірочки (*), якщо у полі запиту перед знаком вказано менше трьох символів.

Приклад: при пошуку судового рішення, прийнятого відповідно до металургійного заводу, можна ввести у поле запиту металург*.

Використання логічних операторів при пошуку

Для розширення можливостей пошуку за текстом використовуються логічні оператори.

Необхідно враховувати, що всі слова-оператори повинні вводитись лише великими літерами.

OR

Оператор OR використовується, якщо необхідно знайти документ, який містить одне з двох вказаних значень, та ставиться між значеннями запиту.

Приклад: при пошуку за запитом судове рішення OR судова справа будуть знайдені документи, які містять слова або судове рішення, або судова справа.

AND

Оператор AND використовується, якщо необхідно знайти документ, який містить обидва вказані значення, та ставиться між значеннями запиту.

При введенні у пошуковий рядок декількох слів через прогалину, за замовченням враховується, що між ними встановлено оператор AND.

Приклад: при пошуку за запитом судове рішення AND судова справа будуть знайдені документи, які містять слова судове рішення та судова справа.

NOT

Оператор NOT використовується, якщо необхідно знайти документ, який включає в себе значення, що вказано до NOT, та не включає значення, що вказано після NOT.

Приклад: при пошуку за запитом судове рішення NOT Київ будуть знайдені документи, які містять словосполучення судове рішення та не містять слова Київ.

Неможливо використовувати оператор NOT для одного значення.

Приклад: NOT фізична особа.

Зобов’язуючий плюс (+)

Оператор плюс (+) використовується, якщо необхідно знайти документ, який обов’язково повинен включати в себе слово, вказане після плюса (+).

Приклад: при пошуку за запитом + державний орган будуть знайдені документи, які обов’язково містять слово державний та можуть містити слово орган.

Виключаючий мінус (-)

Оператор мінус (-) використовується, якщо необхідно знайти документ, який включає в себе значення, що вказано до мінуса (-), та не включає значення, що вказано після мінуса (-).

Необхідно мати на увазі: якщо у пошуковий рядок ввести державний орган «прогалина» — «прогалина» Київ, будуть знайдені документи, які містять слова державний орган та Київ. Тобто пошук виконуватиметься як при використанні оператора AND.

Якщо у пошуковий рядок ввести державний орган-Київ (без прогалин), будуть знайдені документи, які містять фразу державний орган-Київ.

Читайте так же:  Дом в деревне дешево или бесплатно отдам избу с участком в хорошие руки

Для вірного використання оператора мінус (-) у пошуковому запиті необхідно ставити прогалину лише між першим словом та мінусом.

Приклад: при пошуку за запитом державний орган «пробіл» -Київ будуть знайдені документи, які містять словосполучення державний орган та не містять слова Київ.

Перелік стоп-слів

Українські стоп-слова:

Російські стоп-слова:

а, без, более ,бы, был, была, были, было, быть, в, вам, вас, весь, во, вот, все, всего, всех, вы, где, да, даже, для, до, его, ее, ей, ею, если, есть, еще, же, за, здесь, и, из, или, им, их, к, как, ко, когда, кто, ли, либо, мне, может, мы, на, надо, наш, не, него, нее, нет, ни, них, но, ну, о, об, однако, он, она, они, оно, от, очень, по, под, при, с, со, так, также, такой, там, те, тем, то, того, тоже, той, только, том, ты, у, уже, хотя, чего, чей, чем, что, чтобы, чье, чья, эта, эти, это, я.

Державний реестр судовых решений. Украинцев ограничили в доступе к единому реестру судебных решений, сравнив их с «интернет-ботами»

Информационный прогресс коснулся и судебной системы в России. Сегодня в сети Интернет запущено несколько сервисов, в базах которых можно найти тексты судебных актов, принятых во всех судах страны. Сервисы бесплатны и позволяют осуществлять поиск по различным параметрам. Единый реестр содержит решения мировых судей, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Верховного суда РФ. Нужно только знать, как ими пользоваться.

Какие акты и где можно отыскать

Как известно, суд общей юрисдикции РФ рассматривает административные, гражданские, уголовные и другие дела. Единый реестр содержит решения по таким делам, которые были рассмотрены в Верховном суде РФ, Верховных судах республик, областных и краевых, городских и районных, военных судах.

В базе актов можно найти нужное постановление, указав регион, наименование суда, фамилию судьи или номер дела, либо другие известные параметры. В справочных системах миллионы решений, среди которых найдется нужное, если оно там есть. Существуют следующие справочные системы сети Интернет, в которых можно найти решения по делам судов общей юрисдикции и мировых судей:

В компетенцию арбитражных судов в РФ входит рассмотрение споров между организациями, предпринимателями и так далее. Найти подобные дела можно на отдельном ресурсе — Картотеке арбитражных дел.

Кому могут понадобиться базы судебных решений? Поскольку в базе представлена информация по всем разрешенным делам, участники судебного процесса могут отслеживать этапы судопроизводства, наглядно видеть вынесенные постановления. Студенты юридических учебных заведений могут использовать реестры для подготовки докладов, курсовых, дипломных работ и так далее. Ознакомление с судебной практикой полезно и практикующим юристам.

Как осуществлять поиск на сайтах

Судебные решения в любой базе нормативных документов и судебных решений упорядочены определенным образом. Найти требуемое постановление можно по разным критериям. На сайте с Картотекой арбитражных дел поиск выполняется по тем данным, которые известны участнику процесса, или по параметрам, которые хочет задать юрист.

[3]

Дела, которые разрешены или еще нет, может легко отыскать любой пользователь. Начать поиск можно по номеру дела, наименованию суда, фамилии судьи, дате открытия производства. Участник процесса может найти свое дело, например, введя название фирмы.

Если заданы общие параметры, например, фамилия судьи, рассматривающего дело, то после нажатия кнопки «Найти» сервис выдаст список всех дел, среди которых можно будет найти свое. А если задать конкретные данные (номер дела, название компании), сразу появится нужная карточка. В карточке дела отражаются поданные заявления, ходатайства, этапы процесса, его участники. Акты можно сохранить себе на компьютер или отправить на печать. Специальные приложения с картотекой для мобильных устройств также позволяют найти нужное дело путем ввода известных данных, сохранять их и отправлять ссылку по электронной почте.

Сервис РосПравосудие содержит дела административного, гражданского, уголовного и арбитражного производств. Поиск по этой справочно-правовой системе тоже предельно прост. Здесь можно выбрать пересечение инстанции и производство, а затем искать по дате и/или ключевым словам, номеру дела. Можно искать дела по названию суда, фамилиям судей, адвокатов, а также использовать фильтр дел по категориям и результатам. Реестр содержит более 33 миллионов решений арбитражных и судов общей юрисдикции.

Через реестр СудАкт также можно с легкостью отыскать нужные решения, приговоры, постановления и другие акты. База постоянно пополняется документами со всех судов России: общей юрисдикции, арбитражных, мировых судей. Сайт имеет удобный интерфейс для поиска информации по судебной практике органов правосудия всех субъектов страны. Узнать нужную информацию можно, задав поиск по известным или требуемым для изучения данным. Все перечисленные реестры доступны пользователям, ежедневно обновляются и пополняются новыми принятыми актами.

Читайте так же:  Новый классификатор видов разрешенного использования земельных участков

Вам также будет интересно

Реестр судебных решений У краины

В нашей стране, для доступа к судебным решениям общей юрисдикции Гос. Администрация ведет единый реестр судебных решений . Он являет собой автоматизированную инновационную систему хранения, сбора, учета, поиска, предоставления и защиты копий судебных решений в цифровом электронном виде. В рассматриваемый реестр регулярно добавляются вердикты общей юрисдикции судов.

Решения, которые были внесены в регистр, открыты для круглосуточного, а главное- бесплатного доступа на официальном сайте судебной власти. Любой юзер в бескрайней сети интернет может воспользоваться поиском, возможностью копировать, просматривать и распечатывать части или целые судебные решения. Любые правовые ограничения свободного использования соответствующего веб-ресурса не допустимы в современных реалиях, кроме исключительных случаев, определяющихся законодательством.

Государственный реестр судебных решений У краины , нюансы

В текстах решений, вынесенных коллегией судей, которые являются открытыми для доступа граждан через выкладывание на официальном сайте, не имеют права разглашать данные, позволяющие идентифицировать и вычислить подданного страны. Эти сведения в общем доступе заменяются цифровыми или буквенными обозначениями. Они в себя включают: адреса пребывания и места проживания физического лица, любые контактные данные(номер телефона, адрес электронной почты, прочее); имена, фамилии, отчество; информация, дающая возможность идентифицировать человека; регистрационные номера транспортного средства.

Решение коллегии внесенные в рассматриваемый список, может опубликоваться в изданиях(печатных и нет). Оно считается официально размещенным или опубликованным, если орган, который ведет реестр судебных решений удостоверится в соответствии оригинала и публикуемой информации.

Каждый человек имеет возможность воспроизводить решение судов, провозглашенные в публичном порядке, любым способом, также и из-за обнародования в СМИ, различных изданиях, создания баз электронных данных решений в суде. Любая редакция не должна кардинально, да и вообще, как либо, искажать содержание решения.

В текстах решений, открытых для доступа каждого гражданина в соответствии с законом, не могут разглашаться данные, которые были засекречены в процессе рассмотрения в закрытом судебном заседании.

Как видим, поиск информации в Едином государственном реестре судебных решений возможен по одному или нескольким параметрам.

Поиск по контексту удобен в том случае, если Вы хотите найти судебные решения, связанные какой-то определенной тематикой. Скажем, Вам необходимо изучить судебную практику, связанную с делами о признании недействительными договор ипотеки. Вводим в строку «Пошук за контекстом» слова «визнання договору іпотеки недійсним», после чего нажимаем кнопку «Пошук» в нижнем правом углу экрана.

Ниже появится результат поиска, который будет выглядеть следующим образом:

Решения можно отсортировать по дате принятия

Аналогично, если Вы хотите навести справки о том или ином юридическом лице относительно наличия судебных решений, которые касаются его деятельности, то в строке контекстного поиска вводите название юридического лица и вновь нажимаете кнопку поиска:

Найти решения относительно физических лиц в реестре не представляется возможным, поскольку данные граждан в реестр не вносятся.

[2]

Контекстный поиск можно совмещать с поиском по другим критериям. Таким образом, круг судебных решений будет сужен, что сократит затраты времени на их поиск и изучение. Если необходимо изучить судебные решения, принимаемые конкретным судом, либо судами конкретного региона страны, а также конкретным судьей, то здесь нам понадобится поисковый блок «Суд та судді». Он располагается в левой верхней части поискового окна

В выпадающих окнах появляется перечень административно-территориальных единиц Украины с возможностью выбора нужного региона:

После выбора региона появляется возможность выбора конкретного суда:

Также в этом поисковом блоке есть возможность выбрать в качестве критерия поиска судебную инстанцию (первую, апелляционную или кассационную)

Данные судьи (фамилия и инициалы) вводятся вручную, так же как и код суда, если он известен пользователю.

Поисковый блок «Судове рішення» будет полезен для поиска конкретного решения либо решений, принятых в известный пользователю временной период.

Этот блок содержит такие критерии как «Регистрационный номер решения», период его принятия и форма судебного решения. Под формой судебного решения реестр понимает

Видео (кликните для воспроизведения).

Установить временной отрезок поиска довольно просто, достаточно выбрать соответствующие даты в календаре, который появляется в поисковой форме

Ну и наконец, поисковый блок, находящийся в окне поиска справа «Судова справа»

Последнее, что позволяет выбрать в качестве критерия поиска форма – это статус сторон процесса

Таким образом поисковая система Единого реестра судебных решений позволяет находить как конкретные судебные решения, так и осуществлять поиск судебных решений определенной тематики, что дает возможность изучать сложившуюся судебную практику по тем или иным категориям дел.

Единый реестр судебных решений

Судова влада України

Винесено обвинувальний вирок стосовно особи, яка жорстоко поводилася із тваринами Вища рада правосуддя звільнила двох суддів апеляційних судів у відставку Шувалов позивається щодо заборони в’їзду в Україну Кредитні правовідносини: як правильно вирішувати спір ВААС захистив права мешканців об’єднаної територіальної громади Винесено обвинувальний вирок стосовно особи, яка жорстоко поводилася із тваринами Cуддю Дзержинського районного суду міста Харкова Лазюка С.В. відсторонено від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кр.

Читайте так же:  Как присвоить адрес земельному участку правильно

Відкладено розгляд кримінального провадження за фактом умисного вбивства в с.

Нижня Сироватка 13–14 червня відбудеться VІ Міжнародний судово-правовий форум 21 травня 2019 року в Южноукраїнському міському суді Миколаївської області відбудеться прес-конференція судді-спікера Савіна О.І.

Cуды общей юрисдикции Российской Федерации

В Российской системе судоустройства используются при осуществлении своей деятельности многие принципы.

Одними, из этих основ деятельности являются принципы: В этом очень способствует специально созданная система Картотеки по арбитражным делам, сокращенно КАД. Данный ресурс очень поможет гражданам при ознакомлении и доступности необходимых сведений по какому-либо делу, находящемуся в суде.

Таким методом, соблюдаются основополагающие начала деятельности судов: открытость и гласность. Благодаря этим ресурсам граждане могут получить необходимые и определенные сведения о стадиях судебного разбирательства по делу и его продвижение.

Эти акты судопроизводства представляют собой решения суда, принятые по существенным вопросам судебного разбирательства.

Единый реестр судебных решений Украины

Официальный сайт Единого государственного реестра судебных решений Украины размещен по адресу http://reyestr.court.gov.ua/ и главная страница реестра выглядит следующим образом:

Как видим, поиск информации в Едином государственном реестре судебных решений возможен по одному или нескольким параметрам.

Ниже появится результат поиска, который будет выглядеть следующим образом:

Как использовать единый реестр судебных решений?

 • ГАС РФ «Правосудие»;
 • РосПравосудие;
 • Судебные и нормативные акты РФ.

В компетенцию арбитражных судов в РФ входит рассмотрение споров между организациями, предпринимателями и так далее.

Найти подобные дела можно на отдельном ресурсе — Картотеке арбитражных дел. Дела, которые разрешены или еще нет, может легко отыскать любой пользователь.

Начать поиск можно по номеру дела, наименованию суда, фамилии судьи, дате открытия производства.

Единый реестр судебных решений

Многие судебные решения судов общей юрисдикции собраны в справочной системе, которая содержит единый реестр судебных решений.

Единый государственный реестр судебных решений: преимущества и недостатки

Адвокат АО Адвокатская фирма Паритет Алексей ДОМАШЕНКО: Адвокат судебного департамента ЮФ Василь Кисиль и Партнеры Олег Качмар: Старший юрист ЮФ Гвоздий и Оберкович Станислав Кононенко: Юрисконсульт ЮК Шмаров и Партнеры Анна Панченко: Юрист ЮК Правовой альянс Наталья ЛЕВРЕНОВА: Чтобы улучшить работу по ЕДРСР, надо ввести систематизацию судебных решений по тематике.

Например, дела по интеллектуальному праву, земельные, налоговые, корпоративные споры и др.

Младший юрист ЮФ Magisters Елена Перцов: Юрист Саенко Харенко Ярослав АБРАМОВ: Младший юрист АК Сделка Тарас ШЕВЧЕНКО: — Наверное, мало найдется человек, которые после пользования Реестром были довольны его работой. Если такие и есть, то, скорее всего, это случайные пользователи-счастливчики, которым посчастливилось найти решение с первого раза.

Картотека дел и единый реестр судебных решений

Все решения судов выкладываются открыто, через интернет. Учет информации осуществляется посредством государственной автоматизированной системы под названием «Правосудие», которая имеет ряд подсистем автономного типа, включая:

 1. судебные вердикты инстанций общей юрисдикции;
 2. решения мировых служителей закона;
 3. картотеку, где собраны все арбитражные дела.

В картотеке по каждому делу имеется полная и актуальная информация, которая позволяет существенно облегчить работу любому практикующему юристу.

В ней можно найти: Открытие доступа к каждому делу через интернет, на ведомственном сайте РФ отвечает важному принципу правосудия нашей страны — его прозрачности.

Единый реестр судебных решений

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ (ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СУДОВИХ РІШЕНЬ) Единый государственный реестр судебных решений (Реестр) — автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска и предоставления электронных копий судебных решений. Судебные решения, внесенные в Реестр, являются открытыми для бесплатного круглосуточного доступа на официальном веб-портале судебной власти украины согласно Закону Украины «О доступе к судебным решениям» от 22.12.2005 года № 3262-IV.

База данных Реестра (БД) содержит информацию справочного характера.

© Если источник не указан, то авторское право принадлежит сайту donadvocat.com, прямая ссылка на который обязательна при копировании или использовании любых его материалов (кабинет министров, прокуратура, МВД, налоговая, МИД, посольства, все судебные инстанции, ЕСПЧ)

Правила пошуку в Єдиному державному реєстрі судових рішень

Пошук в реєстрі судових рішень умовно можна розділити на два основних напрямки. Перший – це пошук інформації по конкретній справі, а другий – це аналіз існуючої судової практики.

Приклад: визнання права власності +автомобіль.

Для того щоб результат пошуку в Реєстрі судових рішень України не містив певного значення, перед таким пошуковим словом потрібно поставити знак — (мінус).

Читайте так же:  Какой штраф предусмотрен за курение в общественном месте

Как использовать единый реестр судебных решений?

Информационный прогресс коснулся и судебной системы в России. Сегодня в сети Интернет запущено несколько сервисов, в базах которых можно найти тексты судебных актов, принятых во всех судах страны. Сервисы бесплатны и позволяют осуществлять поиск по различным параметрам. Единый реестр содержит решения мировых судей, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Верховного суда РФ. Нужно только знать, как ими пользоваться.

Какие акты и где можно отыскать

Как известно, суд общей юрисдикции РФ рассматривает административные, гражданские, уголовные и другие дела. Единый реестр содержит решения по таким делам, которые были рассмотрены в Верховном суде РФ, Верховных судах республик, областных и краевых, городских и районных, военных судах.

В базе актов можно найти нужное постановление, указав регион, наименование суда, фамилию судьи или номер дела, либо другие известные параметры. В справочных системах миллионы решений, среди которых найдется нужное, если оно там есть. Существуют следующие справочные системы сети Интернет, в которых можно найти решения по делам судов общей юрисдикции и мировых судей:

 • ГАС РФ «Правосудие»;
 • РосПравосудие;
 • Судебные и нормативные акты РФ.

В компетенцию арбитражных судов в РФ входит рассмотрение споров между организациями, предпринимателями и так далее. Найти подобные дела можно на отдельном ресурсе — Картотеке арбитражных дел.

Кому могут понадобиться базы судебных решений? Поскольку в базе представлена информация по всем разрешенным делам, участники судебного процесса могут отслеживать этапы судопроизводства, наглядно видеть вынесенные постановления. Студенты юридических учебных заведений могут использовать реестры для подготовки докладов, курсовых, дипломных работ и так далее. Ознакомление с судебной практикой полезно и практикующим юристам.

Как осуществлять поиск на сайтах

Судебные решения в любой базе нормативных документов и судебных решений упорядочены определенным образом. Найти требуемое постановление можно по разным критериям. На сайте с Картотекой арбитражных дел поиск выполняется по тем данным, которые известны участнику процесса, или по параметрам, которые хочет задать юрист.

Дела, которые разрешены или еще нет, может легко отыскать любой пользователь. Начать поиск можно по номеру дела, наименованию суда, фамилии судьи, дате открытия производства. Участник процесса может найти свое дело, например, введя название фирмы.

Если заданы общие параметры, например, фамилия судьи, рассматривающего дело, то после нажатия кнопки «Найти» сервис выдаст список всех дел, среди которых можно будет найти свое. А если задать конкретные данные (номер дела, название компании), сразу появится нужная карточка. В карточке дела отражаются поданные заявления, ходатайства, этапы процесса, его участники. Акты можно сохранить себе на компьютер или отправить на печать. Специальные приложения с картотекой для мобильных устройств также позволяют найти нужное дело путем ввода известных данных, сохранять их и отправлять ссылку по электронной почте.


Сервис РосПравосудие содержит дела административного, гражданского, уголовного и арбитражного производств. Поиск по этой справочно-правовой системе тоже предельно прост. Здесь можно выбрать пересечение инстанции и производство, а затем искать по дате и/или ключевым словам, номеру дела. Можно искать дела по названию суда, фамилиям судей, адвокатов, а также использовать фильтр дел по категориям и результатам. Реестр содержит более 33 миллионов решений арбитражных и судов общей юрисдикции.

Через реестр СудАкт также можно с легкостью отыскать нужные решения, приговоры, постановления и другие акты. База постоянно пополняется документами со всех судов России: общей юрисдикции, арбитражных, мировых судей. Сайт имеет удобный интерфейс для поиска информации по судебной практике органов правосудия всех субъектов страны. Узнать нужную информацию можно, задав поиск по известным или требуемым для изучения данным. Все перечисленные реестры доступны пользователям, ежедневно обновляются и пополняются новыми принятыми актами.

Как использовать единый реестр судебных решений?

Единый реестр судебных решений

Данные базы регулярно обновляются через систему идентификации ABBYY FineReader. Программа облегчает, ускоряет внесение информации. Обеспечивает точную передачу судейских сведений.

Сейчас хранилище Госреестра включает свыше 35 миллионов файлов. ЕГРСР выполняет функции: сбора информации, ее сбережения, безопасности, протоколирования, поиска цифровых копий заключений суда.

Расширенные опции запроса осуществляются через название суда, период принятия, поступления дела. Приговоры судов по уголовным делам база подыскивает через ФИО судьи, номер, категорию.

База судебных решений он-лайн содержит информацию обо всех субъектах судового делопроизводства – физ и юр лиц, государственных органов, учреждений. Настройки программы позволяют «проваливаться» в нормативную базу по ссылкам статей законов указанных в решениях.

Единый государственный реестр судебных решений: преимущества и недостатки

Адвокат АО Адвокатская фирма Паритет Алексей ДОМАШЕНКО: Адвокат судебного департамента ЮФ Василь Кисиль и Партнеры Олег Качмар: Старший юрист ЮФ Гвоздий и Оберкович Станислав Кононенко: Юрисконсульт ЮК Шмаров и Партнеры Анна Панченко: Юрист ЮК Правовой альянс Наталья ЛЕВРЕНОВА: Чтобы улучшить работу по ЕДРСР, надо ввести систематизацию судебных решений по тематике.

Читайте так же:  Исковое заявление о признании недействительным постановления

Если такие и есть, то, скорее всего, это случайные пользователи-счастливчики, которым посчастливилось найти решение с первого раза.

Юридическая консультация

Касаясь проблемы реестра начал смотреть в интернете данную проблематику. Наткнулся на статью Александра Веснича и Егора Соболева ( Бюро журналистских расследований « Свідомо») частично хочу выложить из нее некоторые аспекты. Если Вы захотите ознакомиться с приговором убийцам , ваши шансы ничтожны.

Разве что вы дружите с адвокатами родственников убитого 10 лет назад журналиста.

Зайдите на страницу в Интернет www. reyestr. court. gov. ua и посмотрите , на что только в этом году государство собирается потратить 72 миллиона гривен наших налогов.

Суды стали отсылать в реестр больше решений. Но до сих пор есть такие , которые по несколько месяцев скрывают свои решения. Была идея , как заставить все суды отправлять все решения.

Как получить доступ к делам судов общей юрисдикции?

ч. несовершеннолетних подсудимых.

В публикуемых текстах решений помощники судей обычно убирают:

 • Фамилии (а иногда и полные имена) свидетелей и потерпевших.
 • Иногда — географические названия, позволяющие узнать информацию, которая потом может использоваться с деструктивной целью.
 • Точные даты, номера и серии документов.
 • Точные адреса.

Три базы: КАД, АМИРС и база федеральных судов общей юрисдикции обладают разной системой поиска и расположены на разных серверах.

Например, арбитражные сервера почти никогда не испытывают сбоев. Предусмотренная в базах федеральных судов общей юрисдикции система поиска позволяет быстро находить ссылки на дела:

Cуды общей юрисдикции Российской Федерации

Полную формулировку можно найти в самом тексте закона в статье 15.

Несомненным преимуществом поиска через Картотеку по арбитражным делам также является то, что в ней хранится еще сведения по прекращенным в производстве делам. За основу Картотеки арбитражных делвзята база «Банка решений арбитражных судов», сокращенно БРАС от 2008 года.

Украинцев ограничили в доступе к Единому реестру судебных решений, сравнив их с интернет-ботами

Осуществляя анализ судебной практики, Общественная организация «Верховенство права», в первую очередь, обращается за помощью к Единому государственному реестру судебных решений.

Как уже заметили пользователи, недавно администраторы Единого государственного реестра судебных решений установили систему защиты от интернет-ботов, известную как «reCAPTCHA», без которой 12 лет все успешно обходились.

Вот такая она судебная реформа в Украине. С целью влияния на сложившуюся ситуацию, Общественная организация «Верховенство права» обратилась к председателю Судебной администрации Украины с предложениями по улучшению работы Реестра.

Доступ тимчасово обмежено! [ На головну | Назад | Правила ] © 2002-2019 Державна судова адміністрація України

Единый реестр судебных решений

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ (ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СУДОВИХ РІШЕНЬ) Единый государственный реестр судебных решений (Реестр) — автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска и предоставления электронных копий судебных решений.

Единый реестр судебных решений Украины

Под формой судебного решения реестр понимает

Установить временной отрезок поиска довольно просто, достаточно выбрать соответствующие даты в календаре, который появляется в поисковой форме

Ну и наконец, поисковый блок, находящийся в окне поиска справа «Судова справа»

Единый реестр судебных решений

на протяжении нескольких лет там ведется полный электронный учет судебных решений.

С 1 января 2007 года к ним присоединятся 665 местных общих судов страны.

Замглавы судебной администрации Леонид Богданов отмечает, что до полной компьютеризации всех судов будет использоваться две системы наполнения единого реестра.

Компьютеризированные суды будут вносить свои решения в базу данных напрямую.

Видео (кликните для воспроизведения).

Каждый имеет право на доступ к судебным решениям в порядке, определенном этим Законом. Это право обеспечивается официальным обнародованием судебных решений на официальном веб-портале судебной власти Украины в порядке, установленном этим Законом.

Источники


 1. Кондратьев, Ф.В. Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Очерки истории / ред. Т.Б. Дмитриева, Ф.В. Кондратьев. — М.: ГНЦССП им. Сербского, 2014. — 228 c.

 2. Виктор, Дмитриевич Перевалов Теория государства и права 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Виктор Дмитриевич Перевалов. — М.: Юрайт, 2016. — 690 c.

 3. Бархатова, Е.Ю. Международное публичное право в вопросах и ответах; Кнорус, 2011. — 232 c.
 4. Эрлих, А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. Прикладное пособие; М.: Инфра-М, 2012. — 176 c.
Как использовать единый реестр судебных решений
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here